021-88556666

جزئیات خبر

مهدی قهاری روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه این مسابقات ملی با نظارت مستقیم انجمن جهانی مکعب روبیک برگزار شد افزود: استان تهران برای دومین بار میزبان دوازدهمین دوره این مسابقات ملی بود. وی با بیان اینکه 120 نفر از 10 استان کشور در این مسابقات یک روزه شرکت کردند گفت: 20 نفر از شرکت کنندگان زن و 10 نفر نیز از توابخش(معلول) بودند. به گفته برگزار کننده ی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مکعب روبیک ملاک برتری در مسابقات صرفا سرعت عمل شرکت کنندگان بود و افراد بدون توجه به محدودیت سنی و جنس به رقابت با هم پرداختند. مهدی قهاری روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه این مسابقات ملی با نظارت مستقیم انجمن جهانی مکعب روبیک برگزار شد افزود: استان تهران برای دومین بار میزبان دوازدهمین دوره این مسابقات ملی بود. وی با بیان اینکه 120 نفر از 10 استان کشور در این مسابقات یک روزه شرکت کردند گفت: 20 نفر از شرکت کنندگان زن و 10 نفر نیز از توابخش(معلول) بودند. به گفته برگزار کننده ی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مکعب روبیک ملاک برتری در مسابقات صرفا سرعت عمل شرکت کنندگان بود و افراد بدون توجه به محدودیت سنی و جنس به رقابت با هم پرداختند. مهدی قهاری روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه این مسابقات ملی با نظارت مستقیم انجمن جهانی مکعب روبیک برگزار شد افزود: استان تهران برای دومین بار میزبان دوازدهمین دوره این مسابقات ملی بود. وی با بیان اینکه 120 نفر از 10 استان کشور در این مسابقات یک روزه شرکت کردند گفت: 20 نفر از شرکت کنندگان زن و 10 نفر نیز از توابخش(معلول) بودند. به گفته برگزار کننده ی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مکعب روبیک ملاک برتری در مسابقات صرفا سرعت عمل شرکت کنندگان بود و افراد بدون توجه به محدودیت سنی و جنس به رقابت با هم پرداختند. مهدی قهاری روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه این مسابقات ملی با نظارت مستقیم انجمن جهانی مکعب روبیک برگزار شد افزود: استان تهران برای دومین بار میزبان دوازدهمین دوره این مسابقات ملی بود. وی با بیان اینکه 120 نفر از 10 استان کشور در این مسابقات یک روزه شرکت کردند گفت: 20 نفر از شرکت کنندگان زن و 10 نفر نیز از توابخش(معلول) بودند. به گفته برگزار کننده ی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مکعب روبیک ملاک برتری در مسابقات صرفا سرعت عمل شرکت کنندگان بود و افراد بدون توجه به محدودیت سنی و جنس به رقابت با هم پرداختند. مهدی قهاری روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه این مسابقات ملی با نظارت مستقیم انجمن جهانی مکعب روبیک برگزار شد افزود: استان تهران برای دومین بار میزبان دوازدهمین دوره این مسابقات ملی بود. وی با بیان اینکه 120 نفر از 10 استان کشور در این مسابقات یک روزه شرکت کردند گفت: 20 نفر از شرکت کنندگان زن و 10 نفر نیز از توابخش(معلول) بودند. به گفته برگزار کننده ی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مکعب روبیک ملاک برتری در مسابقات صرفا سرعت عمل شرکت کنندگان بود و افراد بدون توجه به محدودیت سنی و جنس به رقابت با هم پرداختند.

نظرات ارسال شده
-به تاریخ : 2/5/1394

برای خرید محصولی با کیفیت و ........................................... و برای محافظت از بروز...

شاید «سوتیریوس وولگاریس» (Sotiros Voulgaris) هیچ‌وقت فکرش را هم نمی‌کرد که نام «بولگاری» (Bvlgari)، روزی تا این حد مشهور و محبوب شود. این طلا و جواهرساز یونانی پس از رسیدن به رم، برند بولگاری را بنیانگذاری کرد. پیشرفت بولگاری تا جایی ادامه پیدا کرد که این برند علاوه بر فعالیت در عرصه‌ی مد و پوشاک، موفق به افتتاح هتل بولگاری شد. بولگاری هم‌اکنون در کنار برندهای معتبری ازجمله تیفانی، کارتیه ، و هری وینستون، یکی از با ارزش‌ترین و لوکس‌ترین خانه‌های عطر و جواهر در دنیا به شمار می‌آید.

-به تاریخ : 2/5/1394

برای خرید محصولی با کیفیت و ........................................... و برای محافظت از بروز...

شاید «سوتیریوس وولگاریس» (Sotiros Voulgaris) هیچ‌وقت فکرش را هم نمی‌کرد که نام «بولگاری» (Bvlgari)، روزی تا این حد مشهور و محبوب شود. این طلا و جواهرساز یونانی پس از رسیدن به رم، برند بولگاری را بنیانگذاری کرد. پیشرفت بولگاری تا جایی ادامه پیدا کرد که این برند علاوه بر فعالیت در عرصه‌ی مد و پوشاک، موفق به افتتاح هتل بولگاری شد. بولگاری هم‌اکنون در کنار برندهای معتبری ازجمله تیفانی، کارتیه ، و هری وینستون، یکی از با ارزش‌ترین و لوکس‌ترین خانه‌های عطر و جواهر در دنیا به شمار می‌آید.

-به تاریخ : 2/5/1394

برای خرید محصولی با کیفیت و ........................................... و برای محافظت از بروز...

شاید «سوتیریوس وولگاریس» (Sotiros Voulgaris) هیچ‌وقت فکرش را هم نمی‌کرد که نام «بولگاری» (Bvlgari)، روزی تا این حد مشهور و محبوب شود. این طلا و جواهرساز یونانی پس از رسیدن به رم، برند بولگاری را بنیانگذاری کرد. پیشرفت بولگاری تا جایی ادامه پیدا کرد که این برند علاوه بر فعالیت در عرصه‌ی مد و پوشاک، موفق به افتتاح هتل بولگاری شد. بولگاری هم‌اکنون در کنار برندهای معتبری ازجمله تیفانی، کارتیه ، و هری وینستون، یکی از با ارزش‌ترین و لوکس‌ترین خانه‌های عطر و جواهر در دنیا به شمار می‌آید.

فرم ارسال نظرات
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
در خواست تماس
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید